РИОСВ даде предписания за почистване на нерегламентирани сметища и речни корита


РИОСВ-Бургас даде предписания на кметовете на 13-те общини на територията, контролирана от инспекцията, за предприемане на мерки за почистване и недопускане образуването на нерегламентирани сметища, включително речните корита и прилежащите територии. Предписанията се издават по заповед на министъра на околната среда и водите да бъдат извършени проверки в цялата страна за наличие на нерегламентирани сметища и осигуряване проводимост на реките. Срокът на изпълнение на предписанията е 21 април 2020 г. 

До края на май ще бъдат извършени проверки за изпълнение на дадените предписания. При констатиране на нерегламентирани замърсявания ще бъдат предприети административно-наказателни мерки. За неизпълнение на предписание, Законът за управление на отпадъците, предвижда глоба от 2 000 до 10 000 лева за физически лица и от 5 000 до 20 000 лв. за юридически лица.