Студенти по специалността "Право" гостуваха на РИОСВ Бургас


Гости на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас, бяха студенти по специалността "Право" от Бургаски свободен университет.

Те се запознаха с нормативната уредба по екологичното законодателство, както и с функциите и работата на отделите в инспекцията по компонентите и факторите на околната среда. 

Срещата приключи с интересна дискусия за предизвикателствата в работата на контролния орган, както и за подобряване състоянието на околната среда и постигнатите резултати от превантивния и последващ контрол.