Открит урок за екологичните проблеми проведе РИОСВ Бургас


РИОСВ-Бургас проведе открит урок на тема „Природоползване и екологични проблеми” с ученици от 11 клас на Профилираната гимназия за изучаване на чужди езици „Васил Левски”. Урокът се състоя в Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) – „Меден Рудник”, в града.

Учениците се запознаха с работата на обекта и технологията на пречистване. Разгледани бяха основните съоръжения на ПСОВ–Бургас – първично стъпало на пречистване, биобасейните и утаителите. Засилен интерес предизвика посещението в лабораторията на пречиствателната станция, където учениците имаха възможност да наблюдават под микроскоп как се осъществява биологичното пречистване на водата.

Всички участници получиха подаръци от РИОСВ – Бургас.