Резултати от извършената съвместна проверка на РИОСВ-Бургас и Министерство на Туризма за увредени дюни на къмпинг "Смокиня"


От извършените геодезически замервания на терен, при съвместната проверка на РИОСВ-Бургас и Министерството на туризма, на увредени дюни в района на къмпинг „Смокиня“, попадащи в Природна забележителност пясъчни дюни м. „Каваци“ се установи, че общата площ на засегнатият участък е 1295 кв.м., от който 1205 кв.м. дюнни образувания от различен вид (бели, сиви и зараждащи се дюни).

От площта на дюните, 133 кв.м са на морския плаж “Смокини север", предмет на концесията, а останалата площ попада в частни имоти.

Резултатите ще бъдат предоставени на компетентните органи разследващи случая.