РИОСВ-Бургас съобщава: началото за използване на Националната информационна система „Отпадъци“ за водене на публични регистри се отлага за 1 януари 2021 г


Във връзка с изменение на § 68 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (публикувано в Държавен вестник, брой 1 от 2019г., в сила от 01.01.2019г.), началото за използване на Националната информационна система „Отпадъци“ (НИСО) за водене на публични регистри, поддържана от ИАОС, се отлага за 1 януари 2021 г.