РИОСВ – Бургас изпълнява разпореждане на Окръжната прокуратура


По разпореждане от Окръжната прокуратура Бургас, РИОСВ пристъпи към налагане на Принудителна административна мярка – спиране на достъпа на оператора до „Пречиствателна станция за отпадъчни води Елените-Влас“. Принудителната мярка е във връзка със сезиране на Окръжната прокуратура в Бургас за многократно установяване на значително превишение на нормите, определени в Наредба № 8/2001 г. за качествата на крайбрежните морски води на обект: Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) „Елените“, находяща се в ПИ № 11538.11.15 в местността „Ага чешма“ в землището на гр. Св. Влас, община Несебър, област Бургас.