Информация във връзка с получен сигнал


Във връзка с подготовка за предстоящия летен сезон и изпълнение на предписание, дадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморско район“ за осигуряване на проводимост на река Хаджийска през урбанизирана територия на к.к. Слънчев Бряг“ (общ. Несебър), кметът на Община Несебър, писмено е уведомил БДЧР за започнало почистване на речното корито, като дейностите се очаква да приключат до края на месец май 2018 г.

Пресцентър БДЧР