ПОКАНА ЗА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА LIFE НА ЕК НА 14 ФЕВРУАРИ


На 14 февруари 2018 г. от 10:30 до 15:30 ч. в сградата на РИОСВ - Бургас ще се проведе практическо обучение по Програма LIFE на ЕК във връзка с новоприетата Многогодишна работна програма 2018 - 2020 г.

В рамките на проект LIFE 14 CAP/BG/ 000013 (CAPTA BG) и във връзка с новоприетата Многогодишна работна програма 2018-2020 г. на Програма LIFE на 14.02.2018 г. от 10,30 – 15,30 ч. ще се проведе обучение в Регионално звено в сградата на РИОСВ-Бургас, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3.

 Обучението ще се проведе от „Файв Консулт“ АД, което изпълнява договор № Д 30-49/23.08.2016 г. с предмет "Предоставяне на експертна подкрепа - обучители за максимум 40 (четиридесет) броя семинари/обучения по проект LIFE 14 CAP/BG/000013 (CAPTA BG)" с възложител МОСВ.

 Програмата за обучението може да изтеглите от  ТУК

 Моля, при интерес от Ваша страна да изпратите попълнена регистрационна форма и да заявите участие най-късно до 3 дни преди обучението на e-mail: riosvbs@unacs.bg

телефон за контакт: 056/81-12-08, 0887302348 – Детелина Иванова