„Кроношпан България ЕООД“ изпълни и втората част от препоръките на МОСВ и РИОСВ – Бургас


След покриването на транспортната лента на дробилката за дървесни трески и монтирането на оросителни системи в съоръженията за временно съхранение на дървесен материал през месец юни, „Кроношпан България“ ЕООД изпълни и втората част от препоръките, предписани на дружеството от Министерството на околната среда и водите и РИОСВ – Бургас. При проверка експертите от РИОСВ констатираха изпълнение на втория етап от предвидените мерки за привеждане на дейността на предприятието съобразно изискванията на комплексното разрешително.

Изграден е покрит склад за съхранение на дървесни стърготини и масивни бетонови стени около складовите площи за трески. Конструкцията обхваща зона с площ над 1300 кв.м, а стените са високи 7,50 метра. Така се ограничават до минимум неорганизираните емисии от разпространението на дървесен прах от площадките за съхранение на дървесината и се постига дълготраен резултат по предотвратяване на наднорменото запрашаване в района около площадката на дружеството.

РИОСВ – Бургас ще продължи ефективния контрол и мониторинг над предприятието в изпълнение на предписанията, за да се гарантират възможно най-добри резултати.

 

Във връзка със зачестилите сигнали и жалби в началото на 2017 г. от граждани за замърсяването на въздуха с прахови частици и миришещи вещества от дейността на „Кроношпан България“ ЕООД, на 29. 03. 2017 год. се състоя работна среща с изпълнителните директори на дружеството, представители на община Бургас и РЗИ в града.

От оператора бяха изискани спешни мерки за привеждане на дейността на дружеството в съответствие с условията на комплексното разрешително, с цел намаляване на разпространението на дървесен прах от площадките за съхранение на дървесина.

На 18. 05. 2017 год. министърът на околната среда и водите Нено Димов, председателят на парламентарната комисия по околна среда и води Ивелина Василева и представители на РИОСВ – Бургас се срещнаха с ръководството на дружеството и обсъдиха мерките за опазване чистотата на въздуха. Стана ясно, че ако до 30 октомври т. г. „Кроношпан България“ ЕООД не изпълни мероприятията срещу замърсяването на въздуха, ще трябва да преустанови дейността си.