Центърът за сухоземни костенурки в с. Баня отбеляза 10-годишнина


Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас, представители на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и дирекция „Национална служба за защита на природата“ в МОСВ участваха в отбелязването на 10-годишнината от създаването на Центъра за рехабилитация и размножаване на сухоземни костенурки в с. Баня.

Експертите се запознаха с работата на Центъра и присъстваха при освобождаването на излюпени там млади екземпляри от двата вида сухоземни костенурки в ЗЗ „Емине-Иракли“. Най-малките участници в тържеството се включиха в организирания от домакините конкурс за детска рисунка на открито.

Центърът за костенурки е обявен за спасителен център през 2012 г. със заповед на Министъра на околната среда и водите. Ежегодно той дава помощ и шанс за пълноценен свободен живот на около 200 костенурки, излюпват се над 150 еземпляра от двата вида, които се освобождават в подходящи за тях райони в природата, организират се разнообразни образователни и информационни дейности.