Регистрацията за участие в Европейската седмица на мобилността 16 - 22 септември 2017 е отворена!


Регистрацията за участие в Европейската седмица на мобилността 16 - 22 септември 2017 е отворена!

Темата на Европейска седмица на мобилността (ЕСМ) 16-22 септември 2017 е „Чиста, споделена и интелигентна мобилност“ под мотото „Заедно стигаме по-далеч“. Всяка година Европейска седмица на мобилността се фокусира върху определена тема, свързана с устойчивата мобилност. От местните власти се изисква да организират дейности за своите граждани на базата на тази тема. Постоянните мерки, инициирани през годината, също е добре да подкрепят темата.

Чрез използването на общи средства за придвижване можем да намалим разходите си и въглеродния отпечатък. Най-доброто от всичко е, че можем да срещнем нови хора и да направим пътуването по-разнообразно. Интелигентните технологии, като мобилни приложения и онлайн платформи, спомагат за повишаване на ефикасността на мобилността, спестяване на пари и подпомагане на околната среда. Новите приложения направиха по-лесно от всякога да управляваме заедно мобилността си. Проучванията показват, че използването на споделената мобилност може да окаже положително въздействие върху градовете: всяка обща кола, например, намалява трафика с приблизително 15 лични автомобила. 

Как да се включите и регистрирате за участие в ЕСМ?
За общини, училища, НПО, фирми, вижте Тук 
Само официалните местни власти могат да регистрират града за ЕСМ! Регистрация на общини: Тук
Регистрация на училища, НПО, фирми и др: Тук

Полезни връзки и информация за ЕСМ:
Сайт на Европейска седмица на мобилността - 2017 г
Фейсбук страница на ЕСМ 2017 г.  
Дейности и уебинар 
Клип и Флаер
Фейсбук страница  на РИОСВ - Бургас 

Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) се провежда ежегодно в периода 16-22 септември с цел насърчаване на европейските общини да въведат и подпомогнат устойчивия транспорт, като по този начин осигурят на своите граждани по-чиста околна среда и по-здравословен начин на живот. Инициативата стартира през 2000г. под надслов „Ден без автомобили“, като общоевропейска инициатива. Нейната популярност расте с всяка изминала година и е с все по-широка обществена подкрепа. Целта на кампанията е хората по-често да заменят автомобилите с ходене пеша или с велосипеди, популяризиране на идеята за  споделено пътуване, изграждане на велоалеи и устойчиви инициативи в посока по-чиста околна среда. България ежегодно се включва в провежданата от Европейската комисия кампания „Европейска седмица на мобилността”, като координатор на национално ниво е МОСВ.

РИОСВ - Бургас кани всички общини, училища, НПО, фирми и граждани да вземат участие в Европейската седмица на мобилността и Деня без автомобили! 

Своите инициативи, споделете на е-поща: riosvbs_pr@abv.bg, като изпратите информация за планираните от вас събития, текст и/или снимки от реализираните събития - между 16 и 22.09! Всички ще бъдат споделени във Фейсбук страницата ни и ще получат грамоти.