ОС

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение риложение № 1 към чл.10, ал.1 и Приложение № 2 към чл.10, ал. 2  от Наредбата за ОС)

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение (Приложение № 1 към  чл.10, ал.1 от Наредбата за ОС)

УВЕДОМЛЕНИЕ за план, програма или проект (Приложение № 1 към  чл.10, ал.1 от Наредбата за ОС)

УВЕДОМЛЕНИЕ за план, програма или проект (Приложение № 1 към чл.10, ал.1 и Приложение № 2 към чл.10, ал. 2  от Наредбата за ОС)