ОВОС

Приложение 5 - Уведомяване за инвестиционно предложение
 

Приложение 6 - Искане за преценяване необходимостта от ОВОС
 

Приложение 7 - Внасяне на резултати за осигурен обществен достъп
 

Образец на обява за среща за обществено обсъждане
 

Приложение 8 - Искане за издаване на решение по ОВОС
 

Информация за преценяване на необходимостта от
ОВОСПриложение № 2 към чл. 6 от наредбата за ОВОС