ОВОС


НОВО  Приложение 5 - Уведомяване за инвестиционно предложение

НОВО Приложение 6 - Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС

НОВО Приложение 8 - Искане за издаване на решение по ОВОС

НОВО Приложение 2 - Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

Приложение 6 - Искане за преценяване необходимостта от ОВОС

Приложение 7 - Внасяне на резултати за осигурен обществен достъп

Приложение 8 - Искане за издаване на решение по ОВОС

Образец на обява за среща за обществено обсъждане

Информация за преценяване на необходимостта от
ОВОСПриложение 2 към чл. 6 от наредбата за ОВОС