Въвеждане на мерки за енерг.ефективност в адм.сграда в имот 07079.607.67 по КККР Бургас-Перущица-67

Публикувано на: 08 декември 2016, четвъртък 21:40

Решение

Публикувано на: 08 декември 2016, четвъртък 21:40

Обявление

Публикувано на: 08 декември 2016, четвъртък 21:40

Документи за участие и образци

Публикувано на: 08 декември 2016, четвъртък 21:40 

Технически проект
Част Архитектурна
Част Ел
Част Енeргийна ефективност
Част Конструктивно становище
Част ОВК
Част ПБЗ
Част Пожарна безопасност
Част ПУСО

Публикувано на: 19 декември 2016, понеделник 13:45    

РАЗЯСНЕНИЕ №1 по документацията за участие в публично състезание за възлагане на Обществена поръчка „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда, находяща се в имот с идентификатор 07079.607.67 по КККР на гр.Бургас, ул.“Перущица“№67“

Публикувано на: 30 март 2017, четвъртък 11:06

Протокол на комисията
Доклад на комисията
Решение за избор на изпълнител

Публикувано на: 17 май 2017, сряда 17:11

Обявление за възложена поръчка
Договор

Публикувано на: 28 септември 2017, четвъртък 16:15

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка