Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги